شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ قسمت سوم:حرکت کن اگه درست رفتي که خداروشکر اين ميشه راه زندگيت، اما اگه غلط رفتي ميشه عبرت زندگيت و بازم اين تويي که برنده اي هيچ شکنجه و عذابي بدتر از بلاتکليفي نيست بختکي که تنها راه نجاتش يه همت بلنده و يه ياعلي از ته دله من ميگم ياعلي تو بگو علي يارت مطمئن باش زنجيره اي که علي(ع) يارش باشه انتها نداره
2-FDAN
اوهوم کاملا صحيحه:)پس بايد دنبال علايق رفت:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} علايق:)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} اره علايق:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بايد رفت، علاقه يا غير علاقشو نميدونم... فقط ميدونم بايد رفت، حرکت کرد... اب هم با تمام شفافيت و زلالي اگه ساکن بمونه ميشه مرداب، ادم که ديگه جاي خود داره:-\
2-FDAN
{a h=fanoseshgh20}2فانوس عشق{/a} درسته:)
چراغ جادو
2-فانوس عشق
رتبه 0
0 برگزیده
762 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-فانوس عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top