كل عناوين نوشته هاي فائزه گودرزي

فائزه گودرزي
[ شناسنامه ]
عشق... ...... شنبه 99/2/13
مانده در راه... ...... يكشنبه 98/11/6
دلتنگ ...... پنج شنبه 97/10/20
#شکست داعش #سوسکي گوشه ي حمام ...... سه شنبه 96/4/20
بازي روحاني با راي اصلاح طلبان ...... چهارشنبه 96/2/13
آمبولانس لودري(در ادامه سنگر سازان بي سنگر) ...... سه شنبه 96/1/15
صداي خروس،سگ،الاغ... (در ادامه سنگر سازان بي سنگر) ...... سه شنبه 95/12/10
سنگر سازان بي سنگر ...... سه شنبه 95/8/25
آقا جان فقط براي من جا نبود؟؟؟ ...... شنبه 95/8/15
ساقيا آمدن عيد مبارک بادت... ...... سه شنبه 95/4/15
صرفاجهت اطلاع ...... جمعه 95/4/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها